Tuyên bố đình chiến và nối lại các vòng đàm phán Mỹ-Trung sau cuộc gặp bên lề tại G20 Osaka vừa qua, phản ánh sự bế tắc rõ nét và ý nghĩa ngoại giao lấn át ý nghĩa thực tế.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT