Đại dịch COVID-19 đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu. Châu Á, khu vực cũng chịu tác động lớn, đang dẫn đầu thế giới trên con đường bước ra khỏi khủng hoảng.

Khu vực đông đúc người qua lại tại Osaka, Nhật Bản ngày 23.5. Ảnh: Shutterstock.
Khu vực đông đúc người qua lại tại Osaka, Nhật Bản ngày 23.5. Ảnh: Shutterstock.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT