Thách thức lộ rõ với ngành năng lượng hóa thạch khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng và thị trường nhiều thay đổi.

Khai thác mỏ tại miền Tây nước Úc. Ảnh: BHP.
Khai thác mỏ tại miền Tây nước Úc. Ảnh: BHP.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT