Lần đầu tiên bánh mì kẹp, một loại thức ăn đường phố phổ biến của Việt Nam được vinh danh trên công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới.

Hình ảnh bánh mì  Việt Nam trên trang chủ Google xuất hiện tại 10 quốc gia.
Hình ảnh bánh mì Việt Nam trên trang chủ Google xuất hiện tại 10 quốc gia.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT