Các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có tỉnh Tây Ninh đang bước vào vụ thu hoach thanh long, trong giai đoạn thị trường chính Trung Quốc gặp bế tắc vì virus Corona.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT