Chủ tịch Renault Jean-Dominique Senard, đồng thời là CEO mới của Liên minh sản xuất ô tô Renault–Nissan–Mitsubishi đã lên tiếng xác nhận về khả năng sáp nhập 3 hãng này.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT