Apple dự định đầu tư vào một nhà máy mới ở Đài Loan nhằm sản xuất màn hình thế hệ mới và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Apple từng bí mật mở một bộ phận nghiên cứu tại Longtan, Đào Viên từ năm 2014 - Ảnh: Shutter Stock
Apple từng bí mật mở một bộ phận nghiên cứu tại Longtan, Đào Viên từ năm 2014 - Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT