Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson sau nhiều cân nhắc đã chính thức công bố lệnh cấm đối với Huawei trong ngày 14.7, chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài hai thập kỷ.

Chính phủ Anh trước nay luôn cho rằng Huawei có “rủi ro cao” nhưng chính các lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei mới là yếu tố dẫn đến thay đổi chính và là điều khiến nước Anh phải xem xét lại quyết định trước đây. Ảnh: Shutterstock
Chính phủ Anh trước nay luôn cho rằng Huawei có “rủi ro cao” nhưng chính các lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei mới là yếu tố dẫn đến thay đổi chính và là điều khiến nước Anh phải xem xét lại quyết định trước đây. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT