Nước nào sở hữu 5G sẽ sở hữu nhiều đổi mới quan trọng và đặt ra tiêu chuẩn công nghệ cho phần còn lại của thế giới, từ đó nắm quyền lực kiểm soát chuỗi cung ứng.

Huawei bị chính quyền ông Donald Trump gây khó dễ tại Mỹ. Ảnh: Sebastian Hietsch.
Huawei bị chính quyền ông Donald Trump gây khó dễ tại Mỹ. Ảnh: Sebastian Hietsch.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT