Trái ngược với vị trí dẫn đầu thế giới về 5G hồi đầu năm, Huawei đang nhanh chóng mất đi các hợp đồng lắp đặt mạng viễn thông thế hệ mới quan trọng tại một số quốc gia.

Chỉ trong vòng vài tháng, những diễn biến về lệnh cấm thương mại của Mỹ đối với Huawei, tình hình đại dịch và căng thẳng biên giới quốc gia đã nhanh chóng chuyển thành làn sóng bất lợi cho hoạt động kinh doanh 5G của hãng viễn thông hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock
Chỉ trong vòng vài tháng, những diễn biến về lệnh cấm thương mại của Mỹ đối với Huawei, tình hình đại dịch và căng thẳng biên giới quốc gia đã nhanh chóng chuyển thành làn sóng bất lợi cho hoạt động kinh doanh 5G của hãng viễn thông hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT