Không gian linh hoạt hay vấn đề phát triển bền vững vẫn là những dấu hỏi lớn trong thời gian tới, theo công ty nghiên cứu thị trường bất động sản Jones Lang LaSalle.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý