Ý tưởng là loại "tiền tệ" của thế kỷ 21. Thuyết phục, thay đổi tâm trí người khác có thể là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong nền kinh tế kiến thức.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT