Đây chỉ là một ý tưởng về việc logo sẽ trông như thế nào trong những thời điểm khó khăn này.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý