Bảy loại trái cây và ba loại nông sản khác vẫn đang chờ được phía Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu từ Việt Nam.

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Tuy nhiên đến nay Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan hoặc từ Việt Nam dưới thương hiệu Thái Lan.
Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Tuy nhiên đến nay Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan hoặc từ Việt Nam dưới thương hiệu Thái Lan.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT