Vietcombank bán gần 11% vốn tại CFC

(NQL) Vietcombank sẽ bán đấu giá phần vốn góp 66 tỷ đồng (6,6 triệu cổ phần), tương đương 10,9% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC).

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ bán đấu giá 6,6 triệu cổ phần tại CFC vào ngày 20/11 tới đây.

Giá khởi điểm cho mỗi cổ phần CFC là 11.549 đồng.

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ.

Tại thời điểm thành lập công ty có 3 cổ đông sáng lập chiếm 61% vốn điều lệ là Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Vietcombank và Tổng công ty Thép Việt Nam.

CFC đã tăng vốn điều lệ lên 604,9 tỷ đồng vào năm 2010. Qua 2 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, CFC đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đồng ý cấp phép cho 2 hoạt động: Cho thuê tài chính và Phát hành thẻ tín dụng.

Hoạt động kinh doanh chính của CFC là huy động vốn thông qua phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.

CFC còn hoạt động tín dụng như cho vay, cho thuê tài chính, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu; mở tài khoản và giao dịch ngân quỹ; dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng; hỗ trợ dịch vụ tài chính.

Năm 2016, lợi nhuận sau thuế của CFC giảm 88,98% so với năm 2015.

Qua năm 2017, hoạt động kinh doanh của CFC có nhiều khởi sắc khi trong 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 32% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhất Duy