Việt Nam đặt ra các quy định mới cho quỹ đầu tư mạo hiểm

(NQL) Việt Nam đang xây dựng một bộ quy tắc riêng biệt, độc lập với luật chứng khoán hiện hành để quản lý hoạt động đầu tư mạo hiểm trong nước.

Theo DealStreetAsia, động thái này nhằm giúp các nhà đầu tư mạnh dạn tham gia vào việc rót vốn khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước. Nhà nước đang xây dựng các quy định về việc thành lập quỹ mạo hiểm trong nước, dự kiến ​​sẽ ban hành vào cuối năm nay.

Một điểm khác biệt so với quan điểm trước đây là nhà nước chủ trương thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm dựa trên điều khoản của luật chứng khoán hiện hành.

Theo đó, quy định về thành lập quỹ đầu tư chứng khoán rất chặt chẽ. Các quy định này không khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân đóng góp vốn để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm.

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề nghị thành lập các công ty nhằm quản lý hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm, cũng như các công ty đầu tư khởi nghiệp. Mỗi quỹ sẽ có không quá 30 đối tác (LPs). Những nhà đầu tư này sẽ không bị giới hạn trong việc chuyển vốn của họ trong quỹ.

Sự sẵn có của một bộ quy tắc như vậy không chỉ tăng cường khả năng gây quỹ mà còn bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư thông qua các ưu đãi về thuế và hướng dẫn hoạt động chi tiết.

Các nhà đầu tư vào các công ty mới thành lập của Việt Nam sẽ được miễn giảm thuế thu nhập mặc dù chưa có chi tiết cụ thể về các khoản thu nhập. Chính phủ cũng đang tìm kiếm lời khuyên về việc bổ sung các khoản vay chuyển đổi để đa dạng hoá các công cụ để tài trợ cho việc khởi nghiệp.

Ý Nhi/Theo DealStreetAsia