Từ 1/11, miễn phí cho nhiều loại phương tiện qua trạm BOT Đại Yên

(NQL) – Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan về việc thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT Đại Yên.

Theo đó, từ ngày 01/11 tới đây, sẽ thực hiện giảm giá 100% đối với các phương tiện ô tô dưới 12 chỗ ngồi của người dân (phương tiện không kinh doanh) có hộ khẩu thường trú thuộc 2 phường lân cận Trạm thu phí là phường Đại Yên (thành phố Hạ Long) và phường Minh Thành (huyện Quảng Yên); xe cơ quan hành chính Nhà nước có trụ sở làm việc tại các phường Đại Yên và phường Minh Thành; xe buýt công cộng tuyến cố định.

Đối với việc giảm giá chung cho các phương tiện qua Trạm thu phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm thống nhất với ngân hàng cho vay vốn dự án để có sự đồng thuận của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án; khẩn trương dự thảo phụ lục hợp đồng và phương án tài chính điều chỉnh gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát trước ngày 1/11/2017 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT xem xét, ký phụ lục hợp đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh thông tin đến người dân, đơn vị tại địa phương; xác nhận, lập danh sách các phương tiện thuộc diện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ gửi Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện giảm giá. Hàng quý cập nhật danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vào ngày 20 tháng cuối quý.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan địa phương phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyên truyền, có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo không xảy ra hiện tượng tiêu cực, cản trở trong hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Về hồ sơ phương tiện giảm giá gồm: giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, hộ khẩu của người dân có phương tiện thuộc đối tượng giảm giá và các giấy tờ có liên quan. Với các xe công vụ của cơ quan Nhà nước có trụ sở tại vùng giảm giá, yêu cầu cung cấp đăng ký xe, có văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước sở hữu và chính quyền địa phương; thẻ cấp có giá trị 3 tháng, thẻ cấp theo từng quý.

Những phương tiện được giảm giá đã mua vé tháng, vé quý tại thời điểm được Bộ GTVT chấp thuận giảm giá, thời gian giảm giá áp dụng kể từ ngày hết hạn ghi trên vé tháng, vé quý đã mua.

Đối với các phương tiện được giảm và cấp thẻ giảm giá sử dụng đường bộ qua trạm bị mất thẻ chỉ được cấp lại vào đợt tiếp theo, trong khi chưa được cấp lại, phương tiện lưu thông qua trạm phải trả tiền thu phí theo đúng quy định hiện hành. Ban quản lý trạm thu giá sẽ thu hồi thẻ với các trường hợp thẻ bị tẩy xóa hoặc cho đối tượng khác sử dụng, đồng thời không cấp thẻ giảm giá cho các phương tiện này.

Đoàn Dự