Trung bình mỗi ngày TP.HCM đóng góp cho Trung ương gần 1.000 tỷ đồng

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi gặp gỡ với một số tổng biên tập các báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố vào chiều 6/11.

>>> Vì sao Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong “đề xuất” mua đồng hồ cho cấp dưới?

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Theo ông Nguyễn Thành Phong, mỗi năm TP. HCM đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 28,7% GDP. Tuy nhiên, nguy cơ khó hoàn thành chỉ tiêu đang hiển hiện trước mắt nếu thành phố không được hỗ trợ để tháo gỡ các nút thắt đang gây cản trở cho địa phương.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ tiêu mà Trung ương giao cho thành phố trong năm 2017 đóng góp cho ngân sách là 347 ngàn tỷ đồng và dự kiến năm 2018 là khoảng 360 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày thành phố đóng góp gần 1.000 tỷ đồng cho ngân sách quốc gia.

Được biết vào tháng 5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 48/2017 Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính  – ngân sách đặc thù đối với TP HCM để thành phố phát triển, thực hiện vai trò trung tâm của khu vực và cả nước.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/6 quy định, với những dự án lớn, quan trọng (về môi trường, giao thông, thủy lợi) vượt quá khả năng ngân sách địa phương, UBND TP HCM được lập dự toán kèm đề nghị gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Tài chính. Các bộ sẽ báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội quyết định hỗ trợ thành phố từ ngân sách Trung ương.

Với quỹ đất đang quản lý, thành phố được tạm ứng ngân sách hoặc từ nguồn vay cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách) để đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện đấu giá thành phố sẽ thu hồi để hoàn trả.

tp-hcm-duoc-huong-co-che-dac-biet-de-phat-trien

Chính phủ sẽ ưu tiên ngân sách để TP HCM phát triển kinh tế – xã hội.

Chính phủ cũng ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho TP HCM để đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, môi trường… và các chương trình khác có khả năng thu hồi vốn.

UBND thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại (không phụ thuộc vào quy mô viện trợ). Riêng các khoản viện trợ liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng quyết định.

Đối với những dự án có khả năng thu hồi vốn (hoặc chỉ có khả năng thu hồi một phần), thành phố được trao quyền quyết định hoặc trình các Bộ, ngành liên quan việc huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm: BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao); BTO (xây dựng – chuyển giao – kinh doanh); BT (xây dựng – chuyển giao); BOO (xây dựng – sở hữu – kinh doanh)…

Ngoài ra, nghị định mới cũng có một số nội dung về việc thu chi ngân sách như: cho phép TP HCM được bội chi ngân sách (phần bội chi chỉ được sử dụng để đầu tư công).

Hàng năm, nếu thu ngân sách Trung ương (từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và thành phố) tăng so dự toán được giao, TP HCM được thưởng 30% số này…

UBND TP HCM cũng được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ của thành phố để đầu tư cho các dự án cơ sơ hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố với thời gian tạm ứng không quá 36 tháng.

Thùy Linh