Tokai Tokyo Financial hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

(NQL) Tập đoàn Tokai Tokyo Financial Holdings của Nhật Bản đang thiết lập mối quan hệ hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhằm thúc đẩy việc mở rộng thị trường tại Châu Á.

Theo thông tin từ Nikkel Asian, cả hai bên đều mong muốn hợp tác trong hoạt động ngân hàng đầu tư, đồng thời cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường và các sản phẩm tài chính cho các nhà đầu tư riêng lẻ. Ngoài ra, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi nhân viên nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên của mình.

Thông qua việc hợp tác, Tokai Tokyo Financial sẽ thúc đẩy các công ty Nhật Bản tham gia vào thương vụ mua bán và sát nhập (M&A) tại Việt Nam. Tokai Tokyo Financial có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với các nhà sản xuất ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. Việt Nam hiện đang đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài bằng cách cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là công ty con của Tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn tài chính lớn nhất của Việt Nam. Theo báo cáo của Tập đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 25%, đạt 10.933 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng mạnh, đạt gần 600 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 2.203 tỷ đồng – tăng 31%

Trong tương lai, Tokai Tokyo Financial có thể mua lại cổ phần của Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Tháng 4, công ty Nhật Bản đã nắm giữ 10 triệu USD cổ phần trong công ty chứng khoán Guotai Junan của Trung Quốc.

Ý Nhi

 

NGUỒNAsia.nikkei.com