Thuế VAT sẽ tăng lên 12%?

Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12% từ 1/1/2019.

Đề nghị này được đưa ra tại Báo cáo định hướng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tài nguyên, Bộ Tài chính đã đều xuất các phương án về điều chỉnh thuế suất thuế GTGT.

Bộ Tài chính choi rằng, để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2016 – 2020, cũng như phù hợp với thông lệ và xu hướng cải cách thuế GTGT quốc tế, Bộ Tài chính đề nghị nâng mức thuế suất thuế VAT theo 2 phương án.

Phương án 1, Bộ Tài chính đề xuất tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1/1/2019.

Phương án 2, Bộ đề nghị tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1/1/2019 và 14% từ ngày 1/1/2021. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1.

Bộ Tài chính cho hay, mục tiêu cần đạt được trong đề xuất tăng thuế GTGT là bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trong quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội. Đồng thời, giảm bớt số lượng hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế GTGT ở mức thuế suất 5% thuộc các lĩnh vực đã được xã hội hóa mạnh mẽ, để bình đẳng với ngành nghề, lĩnh vực thông thường khác.

“Việc đề xuất tăng thuế VAT nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế”, Bộ Tài chính trình bày.

Trường Lưu