Tây Ninh sẽ cất cánh từ nông nghiệp công nghệ cao

Phóng sự được thực hiện bởi Nhà báo Đăng Bình, nhà báo Đức Trọng và Ngọc Luân thuộc Trung tâm Truyền hình Nhà quản lý vào tháng 01/2017.

Ban biên tập