Tạp chí Nhà Quản Lý cáo lỗi và gỡ bỏ bài viết “Doanh nghiệp Việt bán hàng giả: Chuyện bây giờ mới… lộ”

Ngày 26/10/2017 Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý có đăng tải bài viết “Doanh nghiệp Việt bán hàng giả: Chuyện bây giờ mới… lộ” của tác giả Khánh Triều trên website nhaquanly.vn.

Tuy nhiên, theo thông tin phản hồi từ Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco – Công ty nhập khẩu và phân phối nhãn hàng Sâm Alipas, một số thông tin chúng tôi đăng tải trong bài là không chính xác, do đó Ban biên tập đã tháo gỡ bài viết này trên trang Nhaquanly.vn.

Tạp chí Nhaquanly.vn gửi lời xin lỗi chính thức đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco và Nhãn hàng Sâm Alipas về đưa những thông tin không chính xác trong bài viết này.

Tạp chí Nhà Quản lý cũng xin cáo lỗi cùng bạn đọc về bài viết nêu trên.

Nhà Quản Lý