Trang chủ Từ khóa Lương Việt Quốc

Từ khóa: Lương Việt Quốc

“Nông nghiệp công nghệ cao phải bắt đầu từ doanh nghiệp lớn”

(NQL) - Nhà nghiên cứu Lương Việt Quốc, một thời là “cậu bé bên dòng kênh Thị Nghè” với tám học bổng thạc sĩ tại Hoa Kỳ,...

NỔI BẬT TRONG NGÀY

MỚI NHẤT