Trang chủ Từ khóa Gia Cát Lượng

Từ khóa: Gia Cát Lượng

7 cách nhìn người chuẩn không cần chỉnh của Gia Cát Lượng

'Bí kíp nhìn người' của Gia Cát Lượng đã có từ thời xưa song vẫn rất hữu ích ở xã hội hiện đại ngày nay, đặc biệt...

Khổng Minh và 4 bài học cho người làm tướng còn giá trị đến...

Theo Gia Cát Lượng, muốn lãnh đạo hiệu quả, người làm tướng "đầu tiên phải tổ chức bên trong, sau đó mới tổ chức bên ngoài. Đầu...

NỔI BẬT TRONG NGÀY

MỚI NHẤT