Rau quả gia nhập nhóm xuất khẩu tỉ USD

Nông sản cuối năm đang dần khởi sắc trở lại

(NQL) Trong 8 tháng/2017 xuất khẩu nhóm hàng rau củ quả đạt 2,35 tỷ USD, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê 8 tháng đầu năm, của Tổng cục Hải quan thì kinh ngạch xuất khẩu nông sản nước ta có sự tăng trở lại.

Cụ thể: xuất khẩu hàng nông sản (hạt điều; cà phê; chè; hạt tiêu; gạo; sắn và các sản phẩm từ sắn) trong tháng 8 đạt 1,07 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 8 tháng 2017 đạt 8,06 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nổi bật như:

Hạt điều: xuất khẩu trong tháng đạt 37 nghìn tấn, trị giá 380 triệu USD, tăng 1,8% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều 8 tháng 2017 đạt 225 nghìn tấn, trị giá 2,23 tỷ USD, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 26,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước;

Cà phê: đạt kim ngạch xuất khẩu  trong tháng là 95 nghìn tấn, trị giá 222 triệu USD, giảm 5,7% về lượng, và giảm 5,9% về trị giá, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê 8 tháng /2017  đạt 1,02 triệu tấn, trị giá 2,34 tỷ USD, giảm 19,5% về lượng, nhưng tăng 3,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước;

Xuất khẩu gạo trong tháng đạt 658 nghìn tấn, trị giá 286 triệu USD, tăng 12,9% về lượng và tăng 15,3% về trị giá so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng 2017 đạt gần 4,11 triệu tấn, trị giá 1,81 tỷ USD, tăng 24,3% về lượng và tăng 21,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam 8 tháng 2017 chủ yếu gồm: EU (28 nước) với 1,83 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc với 1,62 tỷ USD, tăng 8,6%; Hoa Kỳ với 1,32 tỷ USD, tăng 10,8%; …

Cùng với đó các lĩnh vực khác trong ngành nông nghiệp có kinh ngạch xuất khẩu cũng tăng mạnh như: Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng đạt 841 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 8/2017, cả nước đã xuất khẩu 5,2 tỷ USD hàng thủy sản, tăng mạnh 20% so với năm 2016. Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 322 triệu USD, giảm 10,2% so với tháng trước. Trong 8 tháng/2017 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,35 tỷ USD, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước.

 

Minh Quân