Quảng Trị: Trộn tạp chất trong mủ cao su để bán

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều người dân khi đem mủ cao su bán cho các nhà máy chế biến đã có hành vi lén bỏ nhiều tạp chất.

Theo VTC