Quảng Ninh đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng Khu kinh tế Vân Đồn

Quảng Ninh – địa phương có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất, đang lên kế hoạch đầu tư vào hạ tầng Vân Đồn với mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Đăng nhập

Để đọc thêm bài viết vui lòng nâng cấp tài khoản

Tin liên quan