PV Gas đạt hơn 12.000 tỉ đồng lợi nhuận năm 2018

Tổng công ty khí Việt Nam, doanh nghiệp chiếm hai phần ba thị phần LPG trên cả nước vừa công bố lợi nhuận gần 12.400 tỉ đồng năm 2019, tăng 24% so với năm 2017.

Năm 2018, PV Gas giả định giá dầu 50 USD/thùng. Tuy nhiên giá dầu đã diễn biến tích cực hơn dự kiến, đạt trên 70 USD/thùng giúp công ty đạt gần gấp đôi kế hoạch lợi nhuận.

PV Gas tiếp tục duy trì tình trạng tiền mặt cao, với trên 28.300 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2018. Trong năm 2018, công ty thu về 1.444 tỉ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng hơn 200 tỉ đồng so với năm 2017.

Ảnh: PV Gas
Ảnh: PV Gas

Năm 2019, hội đồng quản trị PV Gas đặt kế hoạch lợi nhuận trên 7.400 tỉ đồng sau thuế, thấp hơn mức thực hiện năm 2018, với giả định giá dầu ở mức 65 USD/thùng. Kế hoạch này cần được đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua trong cuộc họp thường niên sắp tới.

Báo cáo phân tích ra giữa tháng 12.2018 của Chứng khoán Bản Việt dẫn lời ban lãnh đạo PV Gas cho biết đơn vị điều hành mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt đã gặp một số khó khăn trong việc thực hiện dự án, do đó thời điểm đưa mỏ vào hoạt động sẽ bị hoãn từ quý IV.2020 sang cuối năm 2021 hoặc đầu 2022. Chứng khoán Bản Việt điều chỉnh giảm dự báo tổng sản lượng của PV Gas cho hai năm 2020 và 2021 do sự cố này.

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt được đánh giá là tiền đề cho sự phát triển của chuỗi dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2, một trong những dự án trọng điểm của PV Gas. PVN, cơ quan chủ quản, đồng thời là khách hàng lớn nhất của PV Gas đã ký hợp đồng mua bán khí dự án này từ giữa năm ngoái.

Hồng Lam