Truyền hình: Phát huy ưu thế, tận dụng nguồn lực để phát triển hợp tác xã

Kinh tế hợp tác là loại hình kinh doanh lâu đời và có nhiều điểm ưu việt. Trong khuôn khổ Hội thảo Xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn phát triển hợp tác xã Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào chiều 18.5, vấn đề làm thế nào để huy động nguồn lực cho phát triển hợp tác xã trong bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay đã được lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý hợp tác xã cùng đưa ra mổ xẻ.

Hội thảo do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ tổ chức.