OceanGroup thay “tướng”: Ghế Tổng giám đốc đã có chủ

(NQL) Vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC-HoSE) đã không có ai tiếp quản từ tháng 6/2017 và cho đến nay OGC mới chính thức công bố vị “Tướng” mới.

Ngày 3/10, OGC vừa có công văn thông báo với Sở giao dich Chứng khoán TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tâm làm Tổng giám đốc điều hành mới. Trước đó, vào ngày 15/06 OGC đã miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Lê Huy Giang và bổ nhiệm ông làm Phó tổng giám đốc công ty.

Sau khi miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, OGC đã gặp khó khăn trên thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu giảm sút từ 1.450 đồng/cổ phiếu xuống 1.400 đồng/cổ phiếu. Tới hiện tại giá cổ phiếu OGC đã tăng trưởng so với tháng 6 lên 2.330 đồng/cổ phiếu. Dù chịu ảnh hưởng từ việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới khiến giá cổ phiểu trong những ngày gần đây có sự suy giảm nhưng nhìn chung tình hình giá cổ phiếu vẫn khả quan so với tháng 6.

Với trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng, ông Lê Huy Giang từng giữ vai trò giám sát, trợ lý và giám đốc cho các dự án liên danh giữa Bộ Giao thông – Vận tải với các đơn vị tư vấn nước ngoài, thi công các công trình giao thông trọng điểm tại một số tỉnh thành trong cả nước. Ông được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc của OceanGroup vào ngày 01/8/2015.

Nhất Duy