Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, 2018

NHNN chưa phê duyệt sáp nhập PGBank vào VietinBank

Sáng nay (17/4), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Một trong những vấn đề được quan tâm là tiến độ sáp nhập với Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank).

Sau hơn 3 năm PGBank “đánh tiếng” muốn trở thành ngân hàng thành viên của VietinBank, đến nay việc sáp nhập PGBank vào VietinBank đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Theo báo cáo của Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank – mã: CTG) tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra sáng nay (17/4), về giao dịch sáp nhập PGBank vào VieitnBank, thực hiện nhiệm vụ được giao và ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai các công việc, các thủ tục cần thiết theo yêu cầu và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Trong năm 2016, VietinBank đã hoàn tất các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và trình NHNN.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, NHNN đã tiếp tục yêu cầu VietinBank thực hiện việc rà soát, cập nhật lại kết quả định giá cổ phiếu PGBank, tính toán và đàm phán lại về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa VietinBank và PGBank.

Sau khi có yêu cầu của NHNN, VietinBank đã tiếp tục thuê tư vấn độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công việc này và hiện nay VietinBank đang trong quá tình đàm phán, thống nhất lại với PGBank để báo cáo NHNN.

Còn nhớ vào ngày 22/5/2015, VietinBank và PGBank đã ký kết Hồ sơ về việc sáp nhập PG Bank và VietinBank theo phê duyệt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần đã được cổ đông chấp thuận với 0,9 cổ phần CTG đổi lấy 1 cổ phần PGBank. Các cổ đông cũng nhất trí sau sáp nhập, VietinBank sẽ xem xét năng lực ban lãnh đạo PG Bank để bố trí công việc phù hợp. Nếu kế hoạch được trơn tru thì việc hoán đổi cổ phần và sáp nhập tiến hành trong quý 3/2015.

Như vậy, sau hơn 3 năm PGBank “đánh tiếng” muốn trở thành ngân hàng thành viên của VietinBank, đến nay việc sáp nhập PGBank vào VietinBank đến nay vẫn chưa có hồi kết.

NGUỒNDiễn Đàn Doanh Nghiệp