Ngân hàng Việt Nam Thương Tín được kinh doanh ngoại hối

(NQL) Ngày 30/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2283/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thương Tín. Theo đó ngân hàng này sẽ được kinh doanh dịch vụ ngoại hối.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung vào Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2441/QĐ-NHNN ngày 28/10/2008 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận đề nghị mở rộng nội sung và địa bàn hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín nội dung hoạt động: “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 2441/QĐ-NHNN ngày 28/10/2008 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận đề nghị mở rộng nội sung và địa bàn hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Không chỉ có Việt nam thương tín, trong vòng 10 ngày cuối tháng 10/2017, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép bổ sung hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho 8 ngân hàng thương mại trong nước.

Trước đó không lâu, NHNN cũng đã cấp phép bổ sung hoạt động này cho nhiều ngân hàng trong nước như: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigonbank); Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) và Ngân hàng TMCP Nam Á,…

Tàng Long