Thêm một ngân hàng vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm khi mới kết thúc 9 tháng

(NQL) Nhiều ngân hàng đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm khi vừa kết thúc 9 tháng và OCB là cái tên tiếp theo được nhắc tới.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế là 789 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch. Các chỉ số khác cũng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả năm.

Theo số liệu vừa được OCB công bố, tính đến 30-9-2017, ngân hàng có tổng tài sản 70,874 tỉ đồng, đạt 83% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của OCB sau 9 tháng đạt 789 tỉ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm.

Với kết quả kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận đạt 484 tỉ đồng, vượt 108% kế hoạch năm và bằng 181% cùng kỳ năm trước; tổng tài sản tăng trưởng 29%, đạt 63.834 tỉ đồng; OCB đã tạo những tiền đề vững chắc cho việc xây dựng một nền tảng nội lực tốt cho kinh doanh, phục vụ khách hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn luôn được kiểm tốt dưới 2%.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB chia sẻ: “Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu cao hơn để đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư. OCB vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc và hoàn thành tốt các chỉ số kinh doanh để tạo thế và lực cho những năm tiếp theo. OCB của 2018 sẽ thực sự khác biệt về mọi mặt”.

OCB đã liên tục gặt hái những kết quả tốt ngay từ những tháng đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước qúy 4-2017 khi có chiến lược kinh doanh rõ ràng.

OCB chú trọng đặt mục tiêu phát triển an toàn bền vững bên cạnh đó triển khai nhiều các dự án để nâng cao chất lượng dịch vụ, số hóa quy trình và tạo cộng đồng đối tác ưu đãi cho khách hàng.

Đồng thời, OCB cũng đang triển khai, hoàn thành các dự án chiến lược để chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống phục vụ cho giai đoạn chiến lược 2018-2020.

Nhất Duy