Moody’s nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam

(NQL) Ngày 31/10/2017, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”; đây là lần thứ hai nâng hạng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong vòng 6 năm trở lại đây.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2014, Moody’s đã nâng triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn định” (mức độ “tiêu cực” cho hệ thống ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá tại báo cáo vào tháng 9/2011), phản ánh tính ổn định trong môi trường hoạt động của các ngân hàng cũng như trong tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam được tăng lên, đồng thời rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng lại giảm.

Bản báo cáo vào tháng 12 năm 2014 này đã cho thấy triển vọng của Moody về mức độ tín nhiệm của hệ thống ngân hàng trong 12-18 tháng tiếp theo dựa trên 5 yếu tố sau: Môi trường hoạt động (được phân loại là đang ổn định); tài chính và thanh khoản (đang cải thiện); chất lượng tài sản và vốn (đang xấu đi); khả năng sinh lợi và hiệu quả hoạt động (xấu đi); và hỗ trợ hệ thống (ở mức ổn định). Tại thời điểm này, Moody’s đã xếp hạng tín nhiệm cho 9 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (các ngân hàng này chiếm gần 40% tổng tài sản của toàn hệ thống tính đến 30/6/2014) với mức đánh giá tín dụng cơ bản trung bình (average baseline credit assessment) của các ngân hàng là caa1.

Tuy nhiên, năm nay Moody’s đã có báo cáo đánh giá về triển vọng đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam sớm hơn hàng năm và đặc biệt hơn nữa, họ đã nâng mức triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực” (sau khi duy trì mức độ “ổn định” cho hệ thống ngân hàng Việt Nam kể từ tháng 12 năm 2014). Tại báo cáo này, Moody’s đã xếp hạng tín nhiệm cho 15 ngân hàng Việt Nam (Các ngân hàng này chiếm gần 58% tổng tài sản của toàn hệ thống tính đến 30/6/2017); trong đó có 3 ngân hàng thương mại nhà nước và 12 ngân hàng thương mại cổ phần thuộc sở hữu tư nhân. Bản báo cáo vào tháng 10 năm 2017 này đã cho thấy triển vọng của Moody về mức độ tín nhiệm của hệ thống ngân hàng trong 12-18 tháng tiếp theo dựa trên 5 yếu tố sau: Môi trường hoạt động (ổn định); tài chính và thanh khoản (đang thiếu hụt nhẹ); chất lượng tài sản và vốn (ổn định), khả năng sinh lợi và hiệu quả hoạt động (ổn định); và hỗ trợ hệ thống (ở mức tích cực). Cụ thể, báo cáo này của Moody’s đã nâng hạng cho 4 yếu tố lên tích cực hơn, bao gồm:

– Môi trường hoạt động của các ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dựa trên việc hạ tầng cơ sở được cải thiện, cơ cấu dân số thuận lợi và chính phủ tiếp tục tập trung vào cải cách để hỗ trợ cho đầu tư nước ngoài.

– Chất lượng tài sản của các ngân hàng sẽ duy trì ở mức ổn định trong thời gian 12 – 18 tháng tới với mức nợ xấu là 7,1% vào cuối năm 2016, thấp hơn một chút so với mức 7,5% vào cuối năm 2015. Moody’s dự báo tỉ lệ nợ xấu sẽ giảm nhẹ xuống còn 5,8% vào năm 2018 nhờ tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ nợ xấu phát sinh và sự phục hồi dần của lĩnh vực bất động sản.

– Khả năng sinh lời của các ngân hàng sẽ được duy trì ở mức ổn định nhờ thu nhập trước trích lập dự phòng tăng nhẹ trong vòng 12-18 tháng tới cùng với việc tín dụng tăng trưởng tốt.

– Sự hỗ trợ của Chính phủ có thể giúp tăng mức xếp hạng của một số ngân hàng. Việc nâng mức xếp hạng đối với Chính phủ Việt Nam, hiện đang ở mức tích cực, sẽ dẫn đến việc nâng mức xếp hạng của một loạt ngân hàng.

Việc Moody’s tiếp tục nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam là một tín hiệu tích cực phản ánh hiệu quả của việc Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cùng với công tác điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đặc biệt là việc quyết liệt triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giữ vững an toàn hệ thống và được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Minh Hưng