[Infographic] 5 cách đầu tư thông minh nhất từ 5 triệu phú

Chính xác là 4 triệu phú và 1 tỷ phú. Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett và 4 triệu phú tự thân chia sẻ 5 cách thông minh nhất để đầu tư tiền của bạn.

Các triệu phú, tỷ phú tự thân không tự nhiên mà thành công. Họ tìm tòi và đưa ra những quyết định đầu tư thông minh trong suốt sự nghiệp của mình. Sau đây là 5 quyết định thông minh nhất được chia sẻ.

Trang Hồ

NGUỒNNDH/Forbes