Hợp tác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, liên kết phát triển nông thôn

Hợp tác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, liên kết phát triển nông thôn

Từ trái qua: Ông Phạm Ngô Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Lavifood, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam và Ông Lê Thành – Viện trưởng viện Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Từ trái qua: Ông Phạm Ngô Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Lavifood, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam và Ông Lê Thành – Viện trưởng viện Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.

Công ty Cổ phần Lavifood, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ cùng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã bắt tay “hợp tác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, hợp tác liên kết phát triển nông nghiệp nông thôn”.

Hợp đồng nguyên tắc của việc hợp tác kéo dài ba năm này đã được ký kết sáng 19.7.2018.

Lavifood và Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ cùng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan trung ương và địa phương, các quỹ khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trong hoạt động đầu tư, phát triển nông nghiệp.

Các bên sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả tư vấn chính sách, tư vấn kỹ thuật và tư vấn chiến lược, đồng thời tiến hành hoạt động nghiên cứu, khảo sát, mô hình điểm về thị trường ngành hàng và chuỗi giá trị trong nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc “Hợp tác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn” ngày 19.7.2018.
Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc “Hợp tác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn” ngày 19.7.2018.

Ngành nông nghiệp đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp với ưu tiên nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Viện kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ là doanh nghiệp chủ trì trong nhiều dự án nghiên cứu, đầu tư phát triển nông nghiệp, chuỗi giá trị liên kết trong nông nghiệp. Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ cùng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn là đơn vị có sẵn những nguồn lực về nhân lực, thông tin kết nối, kinh nghiệm tham vấn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài nhà máy sản xuất, chế biến và xuất khẩu trái cây, rau củ Lavifood tại Long An, công ty Cổ phần Lavifood hiện đang đầu tư nhà máy chế biến rau quả tươi, đông lạnh, sấy khô, nước trái cây 1.500 tỉ Tanifood tại Tây Ninh.

Nhà máy này hỗ trợ nông dân tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm. Theo Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ, ông Lê Thành, Viện sẽ cùng với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm cầu nối và để liên kết nông dân và các hợp tác xã cung cấp sản phẩm cho nhà máy.

Năm ngoái, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án “Tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Mới đây, Nhà nước cũng đang có hàng loạt chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bằng nghị định số 57/2018.