Hà Nội công khai 144 công ty trong số gần 1.000 công ty nợ thuế phí

Theo thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội, 11 tháng đầu năm 2016, đã có 732/1.636 doanh nghiệp nộp thuế. Như vậy, vẫn còn gần 1000 doanh nghiệp nợ thuế, phí.
Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách các doanh nghiệp, dự án nợ thuế, phí đợt tháng 12/2016. Đây là lần thứ 12 trong năm, Cục Thuế TP Hà Nội công bố danh tính những doanh nghiệp chây ì nợ thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội công khai danh sách các đơn vị nợ thuế lần thứ 12 trong năm 2016
Trong danh sách lần này có 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 100.410 triệu đồng. Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí 83.669 triệu đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất 16.741 triệu đồng.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, thời gian qua, với sự hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế.
Danh sách doanh nghiệp nợ thuế.

Mặc dù Cục Thuế TP Hà Nội đã liên tục đăng tải công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Thống kê của Cục Thuế TP Hà Nội cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế đã đăng công khai 12 đợt với 1.636 doanh nghiệp và dự án thuê đất với số nợ thuế tương ứng là 3.215.316 triệu đồng và đã có 732/1.636 doanh nghiệp nộp thuế với số thuế đã nộp là 432.679 triệu đồng. Như vậy, đến nay vẫn còn 904 doanh nghiệp chưa nộp thuế.

Do đó, Cục Thuế mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Cũng theo Cục Thuế TP Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thu nợ. Trong đó đã chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 11 tháng năm 2016, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 10.514 tỷ đồng.

Theo Hải Yến/ Infonet