Giá xuất khẩu cao su hồi phục, đạt 1.715,7 USD/tấn

Cao su đang đà tăng trở lại đem lại nhiều khởi sắc cho nông sản Việt Nam.

(NQL) Sau thời gian ảm đạm, khủng hoảng của những tháng đầu năm nay, thì trong tháng này giá mủ đã sôi động tăng trở lại. Khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 979 nghìn tấn và 1,66 tỷ USD

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước tiếp tục tăng trong tháng 9/2017, từ 305 đồng/độ lên 325 đồng/độ. Giá thu mủ cao su dạng nước tại Đồng Nai giữ ở mức 12.500 đ/kg sau khi giảm vào cuối tháng 7/2017. Tính trong 9 tháng đầu năm, giá mủ cao su tăng khá. Tại Đồng Nai, giá thu mua mủ cao su tăng 2.200 đ/kg, từ 10.300 đ/kg lên 12.500 đ/kg. Tại Bình Phước, giá thu mua mủ cao su trong 3 tháng qua tăng 60 đồng/độ, từ 265 đồng/độ lên 325 đồng/độ.

Với mức giá hiện nay, nhiều khả năng cho thị trường cao su đang dần phục hồi trở lại cũng như đánh dấu chấm hết thời kỳ khủng hoảng trước đó. Nhiều nhà nông tại các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai…cũng đang đẩy mạnh chăm sóc tiếp sức cho hàng loạt vườn cao su đang thu hoạch.

Hiện nay, các nước Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc là 3 nước đang dẫn đầu kinh ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam khi chiếm hơn 60% thị phần.

Theo Bộ NN và PTNT sắp tới nhóm ngành cao su sẽ chú trọng, tìm hiểu, liên kết, hợp tác mở rộng thị trường với nhiều nước mà nước ta hằng năm xuất khẩu qua đó chiếm kinh ngạch rất nhỏ để có thể phát triển tiềm năng xuất khẩu cao su qua các nước này.

Minh Quân

Theo thống kê của Bộ NN và PTNT, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 9 năm 2017 đạt 174 nghìn tấn với giá trị đạt 279 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 979 nghìn tấn và 1,66 tỷ USD, tăng 13,3% về khối lượng và tăng 52,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1.715,7 USD/tấn, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 62,7%, 5,5% và 4,1%. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này lần lượt là: 867 triệu USD (+73%), 75,4 triệu USD (+12,7%) và 56,6 triệu USD (+75,1%) so với cùng kỳ năm 2016.