Doanh thu của Vingroup tăng mạnh nhờ chuyển nhượng bất động sản

Dự án Landmark 81 của vingroup

(NQL) – Đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu quý III/2017 của Vingroup vẫn là mảng chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 14.388 tỷ đồng, tăng 203,5% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tốt.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất quý 3/2017 của VIC đạt 21,972 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 393 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Đây là quý có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử của tập đoàn Vingroup, chỉ đứng sau quý III/2016 với doanh thu kỷ lục 23.900 tỷ đồng.

Đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu quý III/2017 của Vingroup vẫn là mảng chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 14.388 tỷ đồng, tăng 203,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác đạt 3.578 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hệ thống Vinmec trong quý III/2017 đạt 491 tỷ đồng, tăng 65,8%. Doanh thu từ các mảng kinh doanh còn lại là cho thuê bất động sản; dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; giáo dục đều duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan với tỷ lệ từ 12,6% đến 47,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 57,166 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế theo đó tăng đáng kể lên 4,927.5 tỷ đồng. Song, do chi phí thuế TNDN hiện hành tăng từ 1,514 tỷ lên mức 2,499 tỷ đồng, khiến lãi ròng hợp nhất lũy kế 9 tháng của VIC điều chỉnh nhẹ về mức 2,764 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2,108 tỷ đồng, tăng gần 23% so với con số thu về 9 tháng đầu năm 2016.

Như vậy, so với kế hoạch 80,000 tỷ đồng doanh thu thuần và 3,000 tỷ đồng lãi ròng hợp nhất, tính đến ngày 30/09/2017, VIC đã lần lượt thực hiện được 71% và 92% chỉ tiêu.

>>>Fitch Ratings: VinGroup sở hữu một hồ sơ tài chính đáng tin cậy

>>> IPO của Vincom Retail chạm đỉnh

Đức Phúc