Chủ tịch Sacombank–SBA thôi việc sau 25 năm gắn bó

Ông Hồ Xuân Nghiễm
Ông Hồ Xuân Nghiễm

(NQL) – Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín – Sacombank vừa ban hành Quyết định cho ông Hồ Xuân Nghiễm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản (Sacombank-SBA).

Ông Nghiễm sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Sacombank–SBA kể từ ngày 23/10/2017 theo nguyện vọng cá nhân để tiến hành các thủ tục nghỉ hưu.

Ông Hồ Xuân Nghiễm sinh năm 1956, đã gắn bó với Sacombank hơn 25 năm. Trước khi làm Chủ tịch Sacombank – SBA, ông Nghiễm là Phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng, sau đó là Phó tổng giám đốc Thứ nhất phụ trách điều hành tại Sacombank.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBA) là Công ty con đầu tiên trực thuộc Sacombank và là một trong những Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại thành lập đầu tiên tại Việt Nam.

Sacombank – SBA được thành lập theo Quyết định số 586/2002/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2002 của HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước theo Công văn số 1433/NHNN-CNH ngày 20/12/2002.

Đoàn Dự