Bứt phá kinh tế tư nhân

Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nước và kinh tế tư nhân nước ngoài (khu vực FDI) là ba trụ cột kinh tế quan trọng, trong đó vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ...Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nước và kinh tế tư nhân nước ngoài (khu vực FDI) là ba trụ cột kinh tế quan trọng, trong đó vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nước ngày càng được coi trọng với đóng góp đều đặn gần 40% vào GDP cả nước.

Kinh tế tư nhân (KTTN) là khu vực đóng góp nhiều nhất vào GDP cả nước, với tỉ trọng đóng góp ổn định khoảng 40% GDP. Năm 2018, khu vực kinh tế ngoài nhà nước (bao gồm kinh tế tập thể, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể) đóng góp 42,08% GDP, theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê.

Theo đà tăng trưởng trung bình 11% trong giai đoạn từ 2013–2018, tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2018 của toàn xã hội đạt 1.856,6 nghìn tỉ đồng, trong đó khu vực KTTN và hợp tác xã đóng góp 43%. Tỉ trọng đóng góp của khu vực KTTN và hợp tác xã trong tổng vốn đầu tư thực hiện gia tăng đều đặn qua các năm. Quý I.2019, cả nước ghi nhận tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 359.000 tỉ đồng, tăng tưởng 8% so với cùng kì năm ngoái.

Năm 2018, khu vực KTTN và hợp tác xã tạo việc làm cho 45,2 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, và chiếm 83,3% lực lượng lao động cả nước.

Năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp chứng kiến những con số lịch sử về số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có trên một triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có nhiều tập đoàn tư nhân quy mô lớn hoạt động trong nhiều ngành quan trọng như chế tạo, viễn thông, hàng không, ngân hàng- tài chính, chế biến nông sản, sắt thép, du lịch…


Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam – Năng suất và Thịnh vượng, (Economica năm 2018), Báo cáo hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Ban Kinh tế Trung Ương năm 2019).

Tạp chí Nhà Quản Lý số 03 - Doanh nghiệp tư nhân: Những trụ cột mới của nền kinh tế

Từ khóa:

Tin liên quan