Bước đệm tiến tới cho phá sản TCTD

Bước đệm có bệ đỡ chính là cho phép Chính phủ và NHNN quyền xử lý linh hoạt vượt chi hạn mức bảo hiểm tiền gửi.

Việc xin phép chi trả vượt hạn mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu đồng trong trường hợp cho NH phá sản là cần thiết. Điều hành hệ thống NH có tính thận trọng, mang tính chiến lược chứ không thể nào nói cho phép phá sản là thực hiện ngay mà phải có bước đệm để đảm bảo mục tiêu quan trọng nhất là an toàn ổn định hệ thống NH. Và bước đệm có bệ đỡ chính là cho phép Chính phủ và NHNN quyền xử lý linh hoạt vượt chi hạn mức bảo hiểm tiền gửi.

Hạn mức chi vượt theo tôi phù hợp với điều kiện hoạt động cũng như tuỳ từng thời điểm, sự việc xảy ra và áp dụng không cào bằng cho tất cả các trường hợp. Chi trả vượt hạn mức để làm sao mục tiêu cuối cùng là thực hiện nghĩa vụ đối với người dân, người gửi tiền, giữ hệ thống NH hoạt động ổn định, tránh gây tác động tiêu cực rủi ro đổ vỡ hệ thống.

Còn về nguồn lực tài chính sử dụng phần vượt hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi. Theo tìm hiểu của tôi có thể là khi trừ tất cả các khoản được ưu tiên đã được quy định tại Luật Phá sản thì phần còn lại tiếp tục chi cho người gửi tiền. Ngoài ra, phần vượt hạn mức, theo tôi có thể sử dụng quỹ dự phòng rủi ro chung của NHNN do các NHTM trích lập. NHNN có thể chủ động sử dụng nguồn lực của quỹ này hỗ trợ tài chính đối với NH phá sản. Nguồn vốn hỗ trợ nữa có thể từ nguồn vốn kinh doanh tái cấp vốn, tái chiết khấu của NHNN với mức lãi suất theo thị trường nhưng có hỗ trợ.

Mức chi trả vượt hạn mức nên tính toán thận trọng nhưng không nên ấn định hạn mức tại luật. Vì các quy định trong luật cần hiệu lực trong thời gian dài trong khi điều hành của hoạt động NH mang tính thị trường và đang đòi hỏi phải linh hoạt hơn để thích nghi, ứng xử tốt hơn với những biến động ngày càng khó lường của thị trường.

LS-TS. Bùi Quang Tín