Bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương Yên Bái, Quảng Trị, Thái Bình, Hải Dương

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái; Thái Bình; Quảng Trị; Hải Dương vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Yên Bái: Ngày 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã trao Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ Đức Hợp, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giao nhiệm vụ quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1/11/2017. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quảng Trị: Ngày 31/10, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị trao: Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc tiếp nhận đồng chí Đỗ Văn Bình, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn đến công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Quyết định 729-QĐ/TU về việc chuẩn y đồng chí Trương Chí Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh giữ chức Bí thư Huyện ủy Gio Linh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quyết định 759-QĐ/TU về việc luân chuyển cán bộ và chỉ định bổ sung BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Gio Linh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Trần Văn Quảng, Phó Trưởng Ban Dân tộc.

Quyết định 757-QĐ/TU về việc điều động cán bộ và chỉ định bổ sung BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hải Dương: Ngày 31/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Việt Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hải Dương giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 1/11/2017. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Thái Bình: Ngày 31/10, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp lãnh đạo Thái Bình đã trao Quyết định số 1005 ngày 16/10/2017 của Tổng cục thi hành án dân sự, ông Ngô Quang Toản, Chấp hành viên Trung cấp, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình từ ngày 1/11/2017, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ngày 27/10, tại VKSND tỉnh Thái Bình, đồng chí Lê Hữu Thể, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao các Quyết định số 56 và 57/QĐ-VKSTC cùng ngày 26/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Lại Hợp Mạnh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình, đồng chí Vũ Xuân Đông, Viện trưởng VKSND thành phố Thái Bình giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình kể từ ngày 1/11/2017.

 

Nhật Tân