Bến Tre xây dựng Nông thôn mới không có chuyện nợ đọng ngân sách

Văn phòng điều phối TW làm việc với các sở ban ngành tỉnh Bến Tre

(NQL) – Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND Bến Tre trong buổi sáng 6/10 khi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung Ương và hội nhà báo Việt Nam, về công tác thực hiện nông thôn mới của tỉnh.

Ông Cao Văn Trọng chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trao đổi, trong việc xây dựng NTM, đưa chính sách, định hướng và thực hiện ở các xã còn rất nan giải về nguồn lực nhất là nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp; công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; các có nhiều tiêu chí còn gặp khó khăn do vướng vào phong tục, tập quán, truyền thống lên rất khó vận động người dân thay đổi theo tiêu chí; việc tuyên truyền đến người dân thời gian qua còn nhiều lúng túng…

Công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng theo 19 tiêu chí NTM tại nhiều xã khi lập đề án chưa sát với thực tế, nên số liệu phản ánh chưa chính xác… Việc phát triển các mô hình sản xuất tập trung chưa mang lại hiệu quả rõ nét, số lượng các mô hình tập chung chưa nhiều… Việc kêu gọi, huy động, thu hút nguồn vốn đầu tư các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân cùng tham gia góp vốn đầu tư thực hiện các dự án còn hạn chế…

Ông Trọng quyết tâm của tỉnh là phấn đấu xây dựng NTM  theo hướng chặt chẽ, bền vững không có chuyện nợ đọng ngân sách, sẽ cố gắng tuyên truyền vận động người dân cho bằng được để thay đổi phong tục, tập quán để đúng theo tiêu chí, sẽ không cấp vốn cho những xã xin vượt qua mức chỉ tiêu của kế hoạch…

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch tỉnh Bến Tre đã đưa ra thành quả mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện phát triển NTM của tỉnh Bến Tre thời gian qua nhưng tỉnh luôn đưa ra các kế hoạch, cố gắng phát triển chính sách đến các xã, huyện.

Sau gần 7 năm triển khai tuy còn gặp nhiều khó khăn, đến nay Bến Tre đã có 21 xã đạt chuẩn NTM, có 4 xã đạt 15-18 tiêu chí, có 68 xã đạt 5-9 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh cũng được nâng cao (năm 2016 thu nhập 32 triệu đồng/người/năm so với năm 2010 là 22 triệu đồng/người/năm tăng 10 triệu đồng). Tỷ lệ nghèo cũng giảm rõ rệt 15,58% năm 2011 đến cuối năm 2015 chỉ còn 5,5%, các làng nghề, cây trồng chủ lực của vùng luông được tỉnh quan tâm thường xuyên… đời sống của người dân tăng lên rõ rệt.

Ông Ngô Tất Thắng Phó chánh văn phòng điều phối NTM cho biết, sau khi đi thực tế huyện Ba Tri và Giồng Trôm thì tỉnh Bến Tre là tỉnh đang có tiềm năng phát triển kinh tế lớn, nhưng việc thực hiện NTM còn rất thấp. Tập trung sâu vào sản xuất… Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến sản phẩm dừa, bưởi da xanh… Cần kết hợp nông nghiệp với du lịch cần chú ý đầu tư phát triển mạnh…Thay đổi cơ cấu cho sản xuất NTM, hỗ trợ kinh tế cho xúc tiến thương mại, phát triển công nghệ…Trung ương sẽ tham mưu giúp đỡ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho tỉnh Bến Tre phát triển kinh tế hoàn thiện NTM một cách tốt nhất.

Tại buổi làm việc sở NN và PTNT, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Công thương, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre sẽ cố gắng hạn chế những mặt đang còn gặp nhiều khó khăn để có thể hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đã đề ra của UBND tỉnh vào năm 2017 cũng như lộ trình đến năm 2020 có 42 xã đạt chuẩn NTM và tiến tới huyện Chợ Lách thành huyện NTM, quyết tâm không có việc nợ đọng ngân sách sách nhà nước…

Minh Quân