Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi bảo hiểm 47 triệu đồng năm 2017

Mức chi này thấp hơn hạn mức bảo hiểm cho một khoản tiền gửi cá nhân.

Theo báo cáo tài chính mới được công bố, năm 2017, số tiền trực tiếp chi trả bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) ở mức trên 47 triệu đồng cho ba quỹ tín dụng nhân dân tại hai tỉnh Hải Phòng và Bắc Giang.

Cũng trong thời gian này, DIV chi tổng cộng gần 10 tỉ đồng cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi, cụ thể là chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi. DIV là tổ chức bảo hiểm tiền gửi duy nhất của Việt Nam.

DIV là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ngân hàng nhà nước, có chức năng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ năm 2017, hạn mức bảo hiểm tiền gửi chỉ ở mức 75 triệu đồng. Có nghĩa là khách hàng gửi tiền tại các tổ chức tín dụng khi gặp vấn đề thanh khoản (phá sản, giải thể, tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán…), số tiền tối đa khách hàng có thể nhận về là 75 triệu đồng, không phụ thuộc vào giá trị khoản tiền gửi thực tế vào tổ chức tín dụng.

Tổng tài sản DIV cuối năm 2017 đạt 40.787 tỉ đồng, tăng 23% so với đầu năm, theo báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa được công bố. Sáu tháng đầu năm 2018, tổng tài sản của DIV tiếp tục tăng lên mức 45.023 tỉ đồng.

Nguồn huy động của toàn hệ thống ngân hàng năm 2017 tăng 16,9%, thấp hơn 3,1 điểm % so với mức tăng tài sản của tổ chức duy nhất có chức năng đảm bảo tiền gửi. 93,3% tổng tài sản của DIV được dùng để mua trái phiếu chính, là tài sản có mức độ an toàn nhất trong hệ thống các tài sản tài chính khác.Năm 2017, DIV thu về 126 tỉ đồng lợi nhuận, căn cứ báo cáo của công ty.

Từ khóa: , DIV,